W dniach 23.04.2024-26.04.2024 roku w ramach realizacji programu Erasmus+ uczestniczyliśmy w projekcie Job Shadowing. Odwiedziliśmy Liceum Ogólnokształcące z oddziałami klas dwujęzycznych w miejscowości Alpedrete, bardzo malowniczej prowincji Madrytu w Hiszpanii.

39418b59 94fe 4ad2 95f9 2fe9dfaa8a4d

Celem naszego wyjazdu było podniesienie kompetencji językowych i metodycznych z zakresu nauczania dwujęzycznego w języku angielskim, zapoznanie się z hiszpańskim systemem edukacji oraz nawiązanie kontaktów w celu wymiany doświadczeń i rozwijania efektywnej współpracy między nauczycielami i uczniami w skali międzynarodowej.

Realizacja działań w ramach Job Shadowing przebiegała zgodnie z ustalonym ze szkołą przyjmującą harmonogramem. Spotkaliśmy się z dyrekcją szkoły, nauczycielami oraz przedstawicielami uczniów. Każdego dnia zapoznawaliśmy się z bazą dydaktyczną szkoły, obserwowaliśmy zajęcia dydaktyczne uczestnicząc w lekcjach języka angielskiego, hiszpańskiego i francuskiego, muzyki, geografii, historii, biologii oraz wychowania fizycznego, co pozwoliło osiągnąć założenia projektowe. Spotkania były także okazją do wymiany doświadczeń na temat przygotowania i organizacji egzaminów Cambridge, potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2 oraz C1 według skali Rady Europy. Ponadto, poprzez udział w mobilności rozwinęliśmy umiejętności analityczne, interpersonalne i społeczne, wzrosła nasza świadomość i ekspresja kulturowa. Wzmocniliśmy umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Poszerzenie wiedzy na temat hiszpańskiego systemu edukacji pozwoliło nam na konstruktywne porównania i wyciągnięcie wniosków odnośnie rodzimego systemu. Po zakończeniu mobilności otrzymaliśmy certyfikaty potwierdzające rozwój naszych kompetencji.

Mobilność ta pozwoliła także poznać kulturę, historię i realia społeczne Hiszpanii. Czas wolny popołudniami poświęciliśmy na zwiedzanie okolicznych zabytków i atrakcji turystycznych. Zwiedzanie również było okazją do wzmocnienia kompetencji językowych. Liczymy na dalszą współpracą z liceum w Madrycie.

Tomasz Lesner i Magdalena Skuza