Poniedziałek 13 maja. Dzień jak każdy, a jednak inny dla niektórych! Dzięki wspólnej inicjatywie Edyty Łysakowskiej-Sobiczewskiej oraz dr Olgi Aleksandrowskiej, uczniowie kl. Ia oraz nasi „rodzimi aktorzy” mogli wziąć udział w uroczystym otwarciu X Festiwalu Literacko-Teatralnego „between. pomiędzy”.

20190513 130726

Spotkanie z nauczycielami akademickimi na sali wykładowej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego to przedsmak studiów, możliwość wysłuchania autorytetów naukowych, do których zaliczyć można prof. dr hab. Davida Malcolma (pisarz, tłumacz, literaturoznawca), dr Katarzynę Kręglewską (teatrolog, literaturoznawca), dr hab., prof. UG Tomasza Wiśniewskiego (literaturoznawca), prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego (wybitny naukowiec, chemik). Wszyscy występujący wprowadzali słuchaczy w krąg znaczeniowy słów: wyspa i laboratoria, aby podkreślić wielowymiarowość festiwalu „between”. Po projekcji filmu dokumentalnego na temat teatru Wierszalin, mogliśmy uczestniczyć w spotkaniu z pisarzem, reżyserem oraz tłumaczem, m.in. dramatów Becketta -Antonim Liberą. Większa część wypowiedzi została poświęcona tłumaczeniu tekstów Sofoklesa. Przywołując tłumaczenia najdawniejsze (H. Morstina, Z. Węclewskiego) oraz własne, pisarz ukazał dylematy tłumacza dotyczące zachowania wierności dawnemu tekstowi w warstwie znaczeniowej, jak i językowej. Sporo uwagi poświęcił mało znanemu, ostatniemu dramatowi Sofoklesa „Edyp w Kolonos”. Zwrócił też uwagę na problemy ważne dla aktorów związane z wygłaszaniem przetłumaczonych tekstów zapisanych wierszem lub prozą.
To była niebanalna lekcja literatury, języka angielskiego i teatru.

20190513 095223