Dnia 5 czerwca 2007 roku odbyło się spotkanie uczniów z Absolwentem Marianem Naczkiem, profesorem chemii, wybitnym specjalistą w dziedzinie związków fenolowych w żywności.

03 7

Młodzież zapoznała się z działalnością naukową i publicystyczną Profesora, uzyskała odpowiedzi na wiele pytań dotyczących pobytu w liceum, pracy badawczej i procedur związanych z podjęciem studiów i uzyskaniem stypendium zagranicą. Obecnie profesor Naczk pracuje w Katedrze Żywienia Człowieka na Uniwersytecie Antigonish w Nowej Szkocji w Kanadzie. 

Dziękujemy Pani Stanisławie Gawłowskiej (Stowarzyszenie Absolwentów) za umożiwienie spotkania z naszym wybitnym Absolwentem.