Co roku w pierwszym tygodniu grudnia odbywa się Konferencja Literacka. Co roku nosi inny tytuł i jest poświęcona innemu tematowi. Co roku jest podsumowaniem Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych im. Adama Luterka. Co roku jest organizowana przez działające od wielu lat (wspólnie i twórczo!) dwie instytucje: Liceum „Sobieski” i Wejherowskie Centrum Kultury. Tegoroczne hasło VIII OPMFT „Luterek” Śmiech w literaturze i poza nią doczekało się kolejnej (oprócz teatralnej) atrakcyjnej realizacji w postaci szeregu wykładów, jakich mogliśmy wysłuchać 5 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej WCK.

Projekt bez tytułu 3

Kaszubskie przysłowia, czarny humor, komizm w twórczości Mickiewicza, Fredry, Mrożka oraz żart w piosenkach i skeczach Kabaretu Starszych Panów czy też        PRL-owski absurd w filmach S.Barei- oto tematy, jakie zostały omówione na konferencji przez dr Justynę Pomierską (wykładowca UG), Marię Pilanowską (II rok kulturoznawstwa w Toruniu) oraz uczniów dwu wejherowskich liceów: „Sobieskiego” i „Wejhera”, którzy stanowili zdecydowaną większość wśród wykładowców.
Publiczne wystawienie to nie lada wyzwanie, ale młodzi wykładowcy sprawdzili się doskonale w swej roli, choć przyszło im wystąpić przed profesjonalistką w każdym calu, czyli przed dr J.Pomierską. Dobrze przygotowane, przemyślane i poparte odpowiednio dobranym materiałem rzeczowym (fragmenty filmów, skecze, teksty literackie i muzyka) były ciekawą lekcją łączącą różne dziedziny sztuki i ukazującą różne umiejętności uczniów liceów. Okazałosię, że nudna lektura może stać się bardziej interesująca, gdy spojrzy się na nią okiem młodego badacza, że w kaszubskich i polskich przysłowiach znaleźć można dużą dawkę humoru, że nawet tak poważna instytucja, jaką jest Kościół, może stać się bardziej przyjazna, gdy wnikliwie przestudiuje się Biblię (uśmiech Sary) lub popatrzy się na nią z innej perspektywy (świetny wykład Kuby Wojewódki). Niemałą rolę w budowaniu nastroju radości miała także osobowość prelegenta i jego sposób prezentowania wypowiedzi oraz żywa reakcja prawie 100-osobowej publiczności. Cieszy fakt, że Dyrekcje obu liceów (dyr. Bożena Conradi i dyr. Anna Wilk) wspierają działania nauczycieli czuwających nad pracą uczniów oraz wyrażają zgodę na ich udział w takiej formie zdobywania wiedzy.
Konferencję zakończył ciekawy wykład Weroniki Guzińskiej, uczennicy klasy II, która omówiła temat śmiechu, zwracając uwagę na jego zdrowotny aspekt oraz zachęcając do leczenia ciała i duszy poprzez wyzwalanie radości.
Po takiej dawce humoru można wrócić do szkolenie rzeczywistości z nową energią i pomysłem na kolejne spotkanie za rok.

„Ale nie można
Śmiać się nie naprawdę
Na niby
Ledwo ledwo
Śmiejmy się aż do łez”
(ks. J,Twardowski)

konferencja lit 8 zdjęcie

Program konferencji:

10.00- 10.10 - otwarcie konferencji, powitanie gości ( dyr. ZSP nr1 - Bożena Conradi,
dyr. WCK – Jolanta Rożyńska)
10.15 - 10.45 – Przysłowiowy żart, czyli o humorze w przysłowiach nie tylko
kaszubskich- dr Justyna Pomierska (UG)
10.55 - 11.15 – Rola śmiechu w filmie, kabarecie i pantomimie - Maria Pilanowska
(studentka II r. kulturoznawstwa w Toruniu) .
11.20 - 11.35 – „Piosenka jest dobra na wszystko”. Humor i żart w tekstach skeczy i
piosenkach Kabaretu Starszych Panów – Halina Kielińska, Karolina Białk (ZSP nr4)
11.40- 12.00 - „Od uśmiechu w Biblii do śmiechu z Kościoła”- Jakub Wojewódka (I LO)
12.05- 12.20 - „I śmiech niekiedy może być nauką”. Dydaktyczny charakter wybranych
utworów Ignacego Krasickiego-
Jagoda Chrabkowska, Kamila Hewelt (ZSP nr4)
12.25-12.40 - Między książką a filmem, czyli o komizm w epopei „Pan Tadeusz” i jej
ekranizacją - Anna Jamiołkowska (I LO)
12.40- 13.00 – przerwa
13.05- 13.15 – Intryga miłosna w utworach Moliera, W.Szekspira, A.Fredry-
Weronika Niepomnik i Arleta Gruba (ZSP nr4)
13.20 – 13.35- Polska rzeczywistość w komediach Stanisława Barei –
Monika Sękowska (I LO)
13.40 – 14.00 – Czarny humor w opowiadaniach S.Mrożka – Anna Zwierzycka (I LO)