Światowy Dzień Teatru został ustanowiony w 1961 roku z inicjatywy Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (MTI), dla upamiętnienia Teatru Narodów – festiwalu zainaugurowanego w Paryżu, na którym spotkały się zespoły z obu stron „żelaznej kurtyny”.

B297.tmp


Dziś wszystkie teatry na świecie i w Polsce obchodzą to Święto, prezentując online swoje spektakle. Nasze liceum mające długą tradycję teatralną (koło teatralne prof. Adama Luterka, prof. Teresy Karwowskiej, Teatr „Stara ciemnia” prof. Marka Jasińskiego oraz jeszcze istniejący Teatr „Prawie Lucki”) także chce włączyć się w obchody tego dnia. Należymy wszak do ludzi „teatralnie zakręconych”. Dziś zapraszamy do obejrzenia krótkich prezentacji na temat naszych działań teatralnych. Gdyby nie było pandemii, z okazji odbywających się od 15 lat - Wiosennych Spotkań z Teatrem, oglądalibyśmy spektakle amatorskich grup teatralnych z Wejherowa, powiatu wejherowskiego oraz Trójmiasta, rozmawialibyśmy o teatrze z zawodowymi aktorami i reżyserami oraz bralibyśmy udział w warsztatach teatralnych. Zapraszalibyśmy na XV edycję OPMFT „Luterek”. …byśmy……, ale nie możemy, więc pozostańmy w trybie online. Na naszej stronie znajdziecie nagranie wywiaduz absolwentką, studentką PWST – Kingą Bobkowską, krótkie filmy ukazujących nasze związki z teatrem.

 

 

Możecie także obejrzeć spektakl „Pandemiczna Odyseja” w reżyserii Magdaleny Bochan-Jachimek, w wykonaniu Teatru „Prawie Lucki”. Scenariusz napisała Natalia Szotrowska i Wiktoria Małek (kl.2ag)

Dziś wszystkim aktorom (szczególnie stałym bywalcom szkolnej sceny: p. Urszuli Kowalskiej, pp. Halinie i Jerzemu Kiszkisom, p. Henrykowi Dąbrowskiemu), naszym absolwentom (Sandrze Drzymalskiej, Kindze Bobkowskiej, Wojciechowi Romańczykowi, Konradowi Steinowi, Kajetanowi Głębiowskiemu), którzy już odnoszą sukcesy aktorskie oraz wszystkim bywalcom naszych spotkań i przeglądów teatralnych składamy życzenia zachowania dobrych wspomnień, realizacji marzeń i wiary w sens własnych działań. Jesteście potrzebni światu.