Piątego grudnia 2008 r. w Wejherowskim Centrum Kultury odbyła się już trzecia Konferencja Literacka, tym razem poświęcona twórczości Zbigniewa Herberta. Tematem przewodnim był motyw podróży w twórczości poety .

Czytanie wierszy Zbigniewa Herberta w ciemnościach WCK

01 8

07 2

 Dnia 18 września 2008 roku, zgodnie z kilkuletnią tradycją "Sobieskiego" odbyły się otrzęsiny klas pierwszych.
 
01 5
 
 

 
01 1
 

W roku 2008 pożegnanie trzecich klas odbyło się w piątek 27 kwietnia. Ceremonia wręczenia nagród rozpoczęła się o 9:00. Jak zwykle bardzo wielu uczniów otrzymało nagrody książkowe oraz świadectwa za bardzo dobre wyniki w nauce.

10 7

W każdym roku szkolnym, dnia 21 marca  2008 r. w naszej szkole przeprowadzamy Dni Otwarte. Celem tej imprezy jest umożliwienie gimnazjalistom zapoznania się ze szkołą nie tylko za pośrednictwem Internetu, czy innych mediów, ale na żywo.

04 5

Dzień 5 stycznia 2008 roku był dla całej społeczności szkolnej dniem świątecznym. Świętowaliśmy jak co roku "Dzień Patrona", którym jest Król Jan III Sobieski.

13 8

02 7

„Kilka uwag na temat filmowej adaptacji „Wesela””, „Wątki antyczne w „Akropolis” Wyspiańskiego” czy „Witraże S. Wyspiańskiego” – oto tytuły niektórych wykładów, jakie mogli usłyszeć uczniowie liceów na Konferencji Literackiej „Przy wielkim czynie i przy wielkim dziele”. Ta druga już z kolei konferencja była ostatnią częścią „Tryptyku: Wyspiański w Grodzie Wejhera” realizowanego w ramach ministerialnego programu operacyjnego „Wyspiański”.

01 11

 
72