Pod takim hasłem w dniach 4 i 5 marca 2024 r. odbyły się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie oraz w Szkole Podstawowej im.im. Józefa Dambka w Leśniewie akcje prozdrowotne. Inicjatorką wydarzeń była Wiktoria Malinowska z klasy 2c.

 DSC7334

Wiktoria, uczęszczająca do klasy o profilu biologiczno-chemicznym przygotowując się do udziału w etapie okręgowym XXXI Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowego Stylu Życia PCK poszerzała wiedzę na temat zdrowego odżywiania i jednocześnie realizowała akcję prozdrowotną “ŻYĆ ZDROWO - CZUĆ SIĘ DOBRZE”
Warto przypomnieć, że w dniu 12 stycznia 2024 r. Wiktoria zajęła I miejsce w etapie rejonowym tej olimpiady.
Na dzień realizacji wydarzenia Wiktoria wybrała nie przypadkową datę 4 marca 2024 r. tj. Światowy Dzień Otyłości. Poprzez realizację akcji prozdrowotnej o takiej tematyce Wiktoria chciała zwrócić uwagę na rosnący problem otyłości wśród dzieci i młodzieży oraz jej negatywny wpływ na społeczeństwo. Celem nadrzędnym wydarzenia była edukacja na temat profilaktyki nadwagi i otyłości oraz promocja zdrowego stylu życia.
Swoją akcję prozdrowotną Wiktoria realizowała przy współpracy z nauczycielkami biologii - p. Moniką Antoniuk i p. Dorotą Kuchanny-Ardigo’; nauczycielką wychowania fizycznego - p. Partycją Światłowską. Uczennicy pomagały również koleżanki ze Szkolnego Koła PCK: Weronika Dargacz i Klaudia Rek oraz Samorząd Szkolny: Zofia Kowaczewicz, Hubert Kanka, Paweł Kankowski, Kamil Rębisz, Mikołaj Syrewicz. W tegoroczne działania włączyła się również pielęgniarka szkolna p. Beata Kaczmarek. Koordynatorem akcji była nauczycielka edukacji dla bezpieczeństwa p. Monika Wawrzyniak
W programie akcji Wiktoria zaplanowała szereg aktywności skupiających się wokół zagadnień:

  • promocji zdrowych nawyków żywieniowych,
  • zachęcanie do aktywności fizycznej,
  • zapobieganie stygmatyzacji dzieci z otyłością.

W pierwszej kolejności w klasach I-III przeprowadzono quiz wiedzy nt. profilaktyki nadwagi oraz otyłości. Prezentowane zagadnienia były doskonałą okazją do podjęcia dyskusji wśród uczniów dot. zasad odżywiania, prawidłowych nawyków żywieniowych jako istotnych elementów profilaktyki otyłości. Na zakończenie quizu odbyło się uroczyste wręczenie zwycięzcom - klasie 3a nagrody ufundowane przez Panią Dyrektor Katarzynę Boję w postaci zdrowych przekąsek.

W tym dniu na korytarzach szkolnych zostały rozmieszczone przygotowane przez Wiktorię kody QR przenoszące uczniów w wirtualny świat stron, aplikacji, platform internetowych poruszających tematykę aktywności fizycznej, prawidłowego odżywiania i ich wpływu na zdrowie, tak by każdy uczeń także samodzielnie mógł pogłębiać wiedzę o tej tematyce.
Kolejnym etapem w ramach przeprowadzonej przez Wiktorii akcji prozdrowotnej, były warsztaty prawidłowego mierzenia ciśnienia krwi pod opieką p. Doroty Kuchanny-Ardigo’. Podczas zajęć młodzież mierzyła ciśnienie krwi, zapisywała wyniki i porównywała z prawidłowymi parametrami. Pomiar ciśnienia krwi jest prostym sposobem na zwiększenie częstości wykrywania nadciśnienia tętniczego jako jednego z czynników ryzyka nadwagi i otyłości. Ponadto na zajęciach laboratoryjnych z biologii młodzież pod kierunkiem p. Moniki Antoniuk mierzyła ciśnienie krwi oraz oznaczała grupy krwi.
Ciekawym punktem programu akcji były lekcje wychowania fizycznego, podczas których pod czujnym okiem nauczycielki wychowania fizycznego p. Patrycji Światłowskiej młodzież wykonywała ćwiczenia siłowo-wytrzymałościowe. Głównym celem ćwiczeń była poprawa wydolności serca i całego układu krążenia, przyspieszenie przemiany materii, a co za tym idzie – wsparcie w walce z nadmiarem tkanki tłuszczowej. Poz zakończonych ćwiczeniach szkolna pielęgniarka p. Beata Kaczmarek mierzyła uczennicom ciśnienie krwi i kontrolowała tętno.
Biblioteka I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie również wsparła akcję prozdrowotną "Żyć zdrowo - czuć się dobrze" przygotowując dla czytelników na specjalnie wyeksponowanym regale literaturę o tematyce szeroko rozumianej Ekologii Życia - książki o prawidłowym odżywianiu oraz poradniki dot. zdrowego stylu życia.
Ostatnim etapem na zakończenie akcji prozdrowotnej, było przeprowadzenie bardzo atrakcyjnych zajęć dla klas trzecich i czwartych Szkoły Podstawowej im.im. Józefa Dambka w Leśniewie. Po wcześniejszych konsultacjach z nauczycielami uczącymi w tej placówce Wiktoria świadomie wybrała grupę dzieci szczególnie narażonych na dyskryminację z powodu nadwagi i otyłości. Oprócz funkcji edukacyjnej i profilaktycznej zajęcia prowadzone przez Wiktorię miały na celu budowanie tolerancji i szacunku dla wszystkich osób, niezależnie od ich rozmiaru. Przeprowadzone warsztaty spotkały się pozytywnym przyjęciem ze strony zarówno dzieci jak i nauczycieli. Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej im.im. Józefa Dambka w Leśniewie podkreślała innowacyjne ujęcie tematu oraz wykorzystanie metod aktywizujących uczniów.
Akcja prozdrowotna cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, co potwierdzają wyniki ankiety ewaluacyjnej: https://forms.gle/EaShxQJnyfahLSnk7, a także rozmowy z uczniami.
Informacje o przeprowadzonej akcji zostały zamieszczone stronie internetowej szkoły oraz na Fanpage FB szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


zachęcanie do aktywności fizycznej,
zapobieganie stygmatyzacji dzieci z otyłością,
W pierwszej kolejności w klasach I-III przeprowadzono quiz wiedzy nt. profilaktyki nadwagi oraz otyłości. Prezentowane zagadnienia były doskonałą okazją do podjęcia dyskusji wśród uczniów dot. zasad odżywiania, prawidłowych nawyków żywieniowych jako istotnych elementów profilaktyki otyłości. Na zakończenie quizu odbyło się uroczyste wręczenie zwycięzcom - klasie 3a nagrody ufundowane przez Panią Dyrektor Katarzynę Boję w postaci zdrowych przekąsek.
W tym dniu na korytarzach szkolnych zostały rozmieszczone przygotowane przez Wiktorię kody QR przenoszące uczniów w wirtualny świat stron, aplikacji, platform internetowych poruszających tematykę aktywności fizycznej, prawidłowego odżywiania i ich wpływu na zdrowie, tak by każdy uczeń także samodzielnie mógł pogłębiać wiedzę o tej tematyce.
Kolejnym etapem w ramach przeprowadzonej przez Wiktorii akcji prozdrowotnej, były warsztaty prawidłowego mierzenia ciśnienia krwi pod opieką p. Doroty Kuchanny-Ardigo’. Podczas zajęć młodzież mierzyła ciśnienie krwi, zapisywała wyniki i porównywała z prawidłowymi parametrami. Pomiar ciśnienia krwi jest prostym sposobem na zwiększenie częstości wykrywania nadciśnienia tętniczego jako jednego z czynników ryzyka nadwagi i otyłości. Ponadto na zajęciach laboratoryjnych z biologii młodzież pod kierunkiem p. Moniki Antoniuk mierzyła ciśnienie krwi oraz oznaczała grupy krwi.
Ciekawym punktem programu akcji były lekcje wychowania fizycznego, podczas których pod czujnym okiem nauczycielki wychowania fizycznego p. Patrycji Światłowskiej młodzież wykonywała ćwiczenia siłowo-wytrzymałościowe. Głównym celem ćwiczeń była poprawa wydolności serca i całego układu krążenia, przyspieszenie przemiany materii, a co za tym idzie – wsparcie w walce z nadmiarem tkanki tłuszczowej. Poz zakończonych ćwiczeniach szkolna pielęgniarka p. Beata Kaczmarek mierzyła uczennicom ciśnienie krwi i kontrolowała tętno.
Biblioteka I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie również wsparła akcję prozdrowotną "Żyć zdrowo - czuć się dobrze" przygotowując dla czytelników na specjalnie wyeksponowanym regale literaturę o tematyce szeroko rozumianej Ekologii Życia - książki o prawidłowym odżywianiu oraz poradniki dot. zdrowego stylu życia.
Ostatnim etapem na zakończenie akcji prozdrowotnej, było przeprowadzenie bardzo atrakcyjnych zajęć dla klas trzecich i czwartych Szkoły Podstawowej im.im. Józefa Dambka w Leśniewie. Po wcześniejszych konsultacjach z nauczycielami uczącymi w tej placówce Wiktoria świadomie wybrała grupę dzieci szczególnie narażonych na dyskryminację z powodu nadwagi i otyłości. Oprócz funkcji edukacyjnej i profilaktycznej zajęcia prowadzone przez Wiktorię miały na celu budowanie tolerancji i szacunku dla wszystkich osób, niezależnie od ich rozmiaru. Przeprowadzone warsztaty spotkały się pozytywnym przyjęciem ze strony zarówno dzieci jak i nauczycieli. Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej im.im. Józefa Dambka w Leśniewie podkreślała innowacyjne ujęcie tematu oraz wykorzystanie metod aktywizujących uczniów.
Akcja prozdrowotna cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, co potwierdzają wyniki ankiety ewaluacyjnej: https://forms.gle/EaShxQJnyfahLSnk7, a także rozmowy z uczniami.
Informacje o przeprowadzonej akcji zostały zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz na funpage FB szkoły.