Spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem, który gościł w wejherowskim Centrum Kaszuby

6 marca 2009r. w Centrum Kaszuby gościł profesor Jerzy Bralczyk, jeden z  największych autorytetów w dziedzinie poprawnej polszczyzny. Profesor odpowiadał na pytania, które mógł zadać każdy zainteresowany. Wśród licznie zgromadzonej publiczności największą część stanowili uczniowie "Sobieskiego". Nie zabrakło również Dyrekcji naszego liceum, której należy podziękować za zachęcenie uczniów do udziału w spotkaniu. Tak duża frekwencja cieszy i udowadnia, że młodzież naszej szkoły interesuje się językiem polskim i stara się operować nim z jak największą poprawnością.

Profesor Bralczyk okazał się być człowiekiem niepozbawionym humoru. Celowo, dowcipnie wskazywał każdy błąd językowy w wypowiedziach uczestników spotkania i wyjaśniał na czym ten błąd polega. Opowiadał również zabawne anegdoty, z których zawsze można było dowiedzieć się czegoś nowego o naszym współczesnym języku ojczystym.

Uczniowie jeszcze długo będą wspominali miłą atmosferę tej niecodziennej "lekcji", z której każdy wyniósł coś dla wzbogacenia kultury swojego słowa.

01
02
03
04
05
06
07
08
09