Święto Komisji Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2009/2010

Dnia 13 października tradycyjnie w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, czyli Święto Nauczyciela. Miło nam było gościć zasłużonych Nauczycieli-Seniorów z Dyrektor Jadwigą Ryńską na czele. Podczas apelu dyrekcja szkoły i przewodniczący Rady Rodziców złożyli serdeczne życzenia całej społeczności Sobieskiego, zaś przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego dziękowali Gronu Pedagogicznemu za trud wychowania i nauczania młodego pokolenia. Szkolna impreza zakończyła się krótką inscenizacją słowno-muzyczną przygotowaną przez klasę Ic (przewodnictwo pani profesor Małgorzata Radecka) z udziałem szkolnego chóru (dyrygent pani profesor Ewa Rocławska) i zespołu "Sobieski Band" (prowadzenie Anna Rocławska).

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18