27 września uczniowie klasy 3c uczestniczyli w zajęciach warsztatowych z zakresu fizjologii roślin i zwierząt na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Po wizycie w Muzeum Inkluzji w Bursztynie młodzież podzielona na dwie grupy: „botaniczną” (warsztaty - Zielona fabryka – jak roślina produkuje cukier) i „zoologiczną” (zajęcia – Zobaczyć komórkę nerwową, czyli w jaki sposób barwi się mózg) ruszyła do laboratoriów Katedr - Fizjologii i Biotechnologii Roślin oraz Fizjologii Zwierząt i Człowieka.

IMG 20190927 103202815

 Pierwsza grupa uczniów ekstrahowała chlorofile z liści pietruszki, wykrywała produkty fotosyntezy i badała związek niezależnej od zależnej od światła fazy fotosyntezy. Druga grupa w tym czasie wykonywała preparaty z mózgu szczura, barwiła je metodą Nissla, a następnie poddawała obserwacjom mikroskopowym. Zobaczyć neuron we własnoręcznie wykonanym preparacie … to było coś! Zajęcia na Wydziale Biologii stały się okazją do nauki, utrwalania wiadomości, ale także pozwoliły uczniom poczuć się studentami i podpatrywać pracę naukowców. Taka okazja nie zdarza się na codzień!

IMG_20190927_113455
IMG_20190927_113551
IMG_20190927_115009
IMG_20190927_120656
IMG_20190927_120738
IMG_20190927_131316
IMG_20190927_105843